L’Ajuntament convoca dilluns el darrer Ple Municipal ordinari de l’any

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 21 de desembre, a les 20.00h, el darrer Ple Municipal ordinari de 2020. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe a martorelldigital.cat .

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (16-11-20).

2. Proposta per donar conformitat a la xifra de població del municipi de Martorell referida a 1 de gener de 2020 (exp. 1808/2020).

3. Proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de la corporació a data 31/12/2019 (exp. 3682/2020).

4. Proposta d’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de regulació dels usos recreatius musicals de Martorell (exp. 3893/2019).

5. Proposta d’aprovació definitiva de l’estudi de detall d’iniciativa particular relatiu a l’illa 6 situada al carrer carretera de Piera número 56 de Martorell (exp. 3010/2020).

6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Martorell als compromisos d’acció climàtica que es van presentar el passat mes de gener en el marc de la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica (exp. 2305/2020).

7. Proposta de resolució de les reclamacions presentades a l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2021 i d’aprovació definitiva d’aquest pressupost i les plantilles de personal i els quadres de llocs de treball (inclosa en l’ordre del dia del ple en base a l’article 82.3 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) (exp. 3259/2020).

8. Moció del grup municipal Ciutadans (Cs) Martorell per la gratuïtat del telèfon 061 d’assistència sanitària de la Generalitat de Catalunya.

9. Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) Martorell per instal·lar purificadors d’aire amb filtre hepa en els centres educatius de Martorell. En escoles bressol, infantil i primària i instituts de secundària.

10. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell en commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

11. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell de suport del món local al teixit esportiu de Martorell davant l’aturada obligada de la seva activitat.

12. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

13. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per la creació d’un espai dedicat al dol per la mort gestacional i perinatal al cementiri municipal de Martorell.

B) Activitat de control

14. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de novembre de 2020.

15. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

16. Interpel·lacions.

17. Preguntes.

18.Precs.

Font: L’Ajuntament convoca dilluns el darrer Ple Municipal ordinari de l’any