L’Ajuntament recomana fer els tràmits administratius a través del seu web corporatiu

Categories General

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell recomana fer els tràmits administratius a través del web corporatiu www.martorell.cat . Per realitzar el tràmit online cal utilitzar el navegador Google Chrome i accedir a l’oficina virtual clicant a l’apartat “A Martorell” i l’opció “Tràmits”. Es desplegarà un llistat amb els tràmits disponibles al web, acompanyats d’una fitxa informativa amb la descripció de la diligència, els requisits i la documentació que cal presentar.

Els tràmits que es poden fer a través del web corporatiu són: altes i baixes d’animals domèstics; consultes, queixes, reclamacions o denúncies a l’OAC en relació a mercats, comerç i consum o bé queixes i suggeriments d’altre tipus a enviar a aquest organisme; subvencions a entitats i activitats de cultura i patrimoni, esports –amateur i federat- o joventut; altes o modificació de dades bancàries d’empreses i creditors; totes les tipologies de subvencions al pagament de l’IBI i del rebut del lloguer; processos de selecció de personal en recursos humans i canvis al padró –altes i canvis de domicili-.

Per cursar el procés, s’haurà de clicar la icona de tramitació electrònica. El sistema demanarà la vostra identificació amb un certificat digital que pot ser l’idCAT mòbil, cl@ve o el DNI electrònic.

A la pantalla següent, sortiran les dades del sol·licitant de forma automàtica. A partir d’aquí, s’haurà d’indicar si s’actua en nom propi o en representació d’alguna altra persona. Tot seguit, clicar a “començar” i s’obrirà la sol·licitud. Cal omplir els camps amb la informació que ens demanaran per poder resoldre la petició. Quan s’acabi d’omplir aquests camps, s’ha de clicar a “següent” per començar a adjuntar la documentació.

Si el tràmit exigeix documentació obligatòria, el propi programari online anirà guiant al sol·licitant perquè la pugui aportar. Normalment s’utilitzen còpies simples de documents o imatges que caldrà escanejar o fotografiar i aportar en format PDF, Word, Excel o JPG. També es pots acompanyar la sol·licitud amb qualsevol altra documentació no obligatòria que es consideri oportuna. Des de l’OAC es remarca que és important, abans de fer la gestió, llegir detingudament la informació per tenir a punt la documentació necessària.

Per finalitzar, clicar a la pestanya “següent” i es podrà veure la sol·licitud emplenada i la documentació que s’hagi aportat. Si s’està d’acord amb tot, només cal anar a “signar” per finalitzar el tràmit. La sol·licitud quedarà registrada d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament i s’obtindrà un justificant.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Martorell a través del correu electrònic OAC@martorell.cat

Font: L’Ajuntament recomana fer els tràmits administratius a través del seu web corporatiu