L’Ajuntament vol eliminar limitacions normatives per facilitar la instal·lació de plaques solars

Categories General

L’Ajuntament de Martorell vol posar fí a algunes limitacions existents en les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) local que limiten l’ús de captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics a les cobertes de les cases i edificis. Per això, preveu l’estudi i necessitat de regular-ho a través d’una ordenança específica o bé suprimint la limitació d’ocupació de cobertes que marca el Pla.

Així es va decidir, per unanimitat, en una moció proposada pel grup municipal de Ciutadans en el Ple celebrat el passat dilluns 17 d’octubre. Un cop esmenada, s’hi van adherir els grups de Junts per Martorell; el PSC; Movem Martorell i Esquerra Republicana de Catalunya.

“Una de les fonts contrastades de generació d’energia més netes són les relatives als sistemes de captació solar fotovoltaica, que disposen d’una regulació específica dins les normes urbanístiques del PGOU. Però l’expressada norma conté una limitació en l’ocupació de les cobertes que dificulta la seva plena explotació”, destacava el portaveu de C’s, Juan José Pérez. Per a això, afegeix, “s’està considerant de matisar la limitació”.

Juan José Pérez, regidor de C’s

A efectes pràctics, el text proposa l’admissió dels aparells solars tèrmics i panells fotovoltaics “sobre la coberta de les instalacions i les construccions auxiliars que puguin tenir aquestes, incloses les pèrgoles dels aparcaments de vehicles, quan les instal·lacions no superin el metre d’alçada de la coberta plana o, en cas de coberta inclinada, quan els panells captadors s’ubiquin adossats en paral·lel”.

Juan José Pérez, regidor de C’s

Per tot plegat, s’acorda “estudiar la necessitat de regular a través d’una ordenança específica les condicions d’implantació dels sistemes fotovoltaics, i valorar la necessitat jurídica de suprimir la limitació d’ocupació de les cobertes que regula l’article 185è del PGOU de Martorell, per tal d’aprofitar al màxim possible la producció d’energia elèctrica d’autoconsum sense menyscabar l’estètica del territori”.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Albert Fernández, explicava que Martorell ja va ser, fa 10 anys, un dels pobles avançats “amb una normativa específica que contempla, dins del PGOU, la instal·lació de les plaques solars”. Tot i això, admetia l’existència d’algunes limitacions en la normativa que tenien en compte la necessitat “d’accés a la coberta per fer reparacions i la possibilitat d’ubicar aparells de climatització i ventilació”.

Concloïa que “ens adherim a la moció per facilitar que la gent aprofiti el màxim possible les cobertes, sempre i quan això no afecti al tema paisatgístic urbà, cosa en la que tots estem d’acord”. Sobretot, tal i com apuntava, en un moment en el que “hem detectat una alta demanda de la instal·lació de plaques fotovoltaiques”.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament

“Sempre hem apostat per l’ecologia i està al favor del foment de l’aprofitament de l’energia solar per abastir amb l’excedent generat la xarxa elèctrica i contribuir entre tots a l’abaratiment de la factura de la llum actual”, deia la regidora del PSC, Pilar Torres, qui demanava que l’aplicació de la mesura sigui “al més ràpida possible”.

Pilar Torres, regidora del PSC

Xavi Sáez, regidor de la confluència Movem Martorell, reconeixia sentir-se “molt content amb aquesta moció, que millora una proposta que vam fer arribar fa un any al Ple de modificar l’ordenança per a la bonificació de l’IBI a l’hora de la col·locació de plaques solars”.

Xavi Sáez de Cortázar, regidor de Movem Martorell

Finalment, el regidor d’ERC Soulimane Messaouidi va afegir que “és imprescindible aprofitar i modificar les normes per produir energia neta. Estem totalment a favor de qualsevol iniciativa d’aquestes característiques”.

Soulimane Messaouidi, regidor d’ERC

L’administració local ja va fer un important pas per a la generació d’energies renovables ara fa un any , quan va aprovar la bonificació a les ordenances fiscals a totes aquelles persones que instal·lessin un sistema d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar mitjançant l’ús de plaques fotovoltaiques, amb un descompte de fins al 50% en el primer any de l’IBI.

Font: L’Ajuntament vol eliminar limitacions normatives per facilitar la instal·lació de plaques solars