L’Arc Metropolità demana mesures i corresponsabilitat per fer front a les ocupacions il·legals

Categories General

Els municipis que conformen l’Associació de l’Arc Metropolità han aprovat avui una resolució on demanen l’adopció de noves mesures, més coresponsabilitat i més recursos per fer front a la proliferació d’ocupacions il·legals d’habitatges. Segons dades del Ministeri de l’Interior publicades al gener, Catalunya és la Comunitat Autònoma que registra més situacions d’aquest tipus, sumant el 42% del total d’ocupacions de l’Estat. Així mateix, dels casos produïts al territori català, un 74% (4.229 de 5.689) es concentren a la província de Barcelona.

Davant les dades, els alcaldes i alcaldesses de l’Arc reclamen més suport i implicació de les administracions superiors i altres agents per afrontar les problemàtiques vinculades a l’habitatge, que s’estan patint amb especial intensitat a la Regió Metropolitana. Mesures legals, judicials i més instruments que permetin als municipis atendre les situacions de vulnerabilitat real com, especialment, lluitar contra la proliferació d’ocupacions il·legals conflictives i que en moltes ocasions estan lligades a màfies que es lucren amb aquestes pràctiques.

En aquest sentit, l’Arc Metropolità demana al Govern de l’Estat una reforma urgent de la normativa que doni una millor cobertura a l’actuació policial i també que es clarifiqui la tipificació dels delictes de violació de domicili i usurpació de la propietat, tot incrementant les penes i introduint un agreujant en el casos que hi hagi afany de lucre.

Així mateix, la resolució sol·licita al Poder Judicial la creació de jutjats especialitzats per als delictes d’ocupació a les demarcacions on es registrin més casos i la creació de la figura de fiscal especialitzat en la matèria, que podria dependre del de delinqüència organitzada o del de delictes econòmics, ateses les vinculacions amb grups criminals, la tracta, el blanqueig, etc.

Alhora, els municipis senyalen la necessitat que la Generalitat i els cossos i forces de seguretat elaborin amb urgència un Pla Especial de Seguretat contra les màfies que trafiquen amb persones i amb la usurpació d’immobles.

Tal com ha explicat la presidenta de l’Associació i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, “les dades constaten que l’habitatge continua sent un factor fonamental de desigualtat. Davant d’això, els Ajuntaments estem actuant, més enllà de les nostres competències i possibilitats, donant suport a qui més ho necessita i fent front a aquelles ocupacions que generen problemes de seguretat i convivència. Però no podem arribar a tot. Estem molt limitats, no tenim recursos i arribats aquest punt, creiem que hem de ser clars: cal més implicació de tothom per garantir un dret fonamental com és l’habitatge i alhora lluitar contra les pràctiques que precisament s’aprofiten de la pobresa per lucrar-se. Davant d’aquestes, tolerància zero”.

En aquesta mateixa línia, el vicepresident de l’Arc Metropolità i alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha afirmat que “com en qualsevol problemàtica que afecta els nostres veïns i veïnes i com a administració més propera, els Ajuntaments estem fent molts esforços, fins i tot més enllà del que ens tocaria. Però malgrat això i l’acció de les forces de seguretat, les ocupacions continuen estenent-se amb efectes que es deixen notar amb força als barris de l’Arc Metropolità. Està clar, doncs, que cal avançar més i això passa per revisar normatives, per replantejar l’actuació judicial i per dotar-nos tots plegats de nous instruments i recursos”.

Per la seva part, el també vicepresident i alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha subratllat que “tothom té dret a un habitatge digne. És un dret universal i aquí no hi ha debat. Per això els municipis estem treballant intensament per donar suport a les situacions de vulnerabilitat i ampliar les nostres borses d’habitatge social, entre moltes altres mesures. Però una cosa és defensar i treballar per aquest dret inalienable i altra donar cobertura, encara que sigui per omissió, a conductes que generen conflictes i inseguretat o que directament són delictives”.

Les noves mesures contribuirien, alhora, a evitar que algunes persones es poguessin arrogar el dret d’ocupar pisos destinats a habitatge social passant per davant d’altres ciutadans i famílies que sí han respectat els procediments establerts i compleixen els requisits per accedir a un habitatge d’emergència. I a disposar d’eines per posar fre a les ocupacions de naus industrials o locals, en tant que generen situacions d’infrahabitatge i comprometen la seguretat dels propis ocupants.

Més mitjans i més habitatge social

Els alcaldes i alcaldesses demanen, així mateix, més implicació per poder respondre millor a les situacions de vulnerabilitat i incrementar el nombre de pisos de lloguer o emergència social als municipis. En la resolució es requereix a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors a cedir als ajuntaments o entitats sense ànim de lucre els habitatges buits que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos a comptar des del requeriment de l’administració. I es demana a la Generalitat que es doti anualment les administracions locals de recursos econòmics per incrementar els ajuts a les persones vulnerables i, especialment, per poder ampliar mitjançant adquisició, reforma o rehabilitació, el Parc d’Habitatge Social destinat a situacions d’exclusió residencial.

L’Arc Metropolità

Nascuda al 2021, l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità la conformen Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Martorell. L’objectiu de l’entitat és establir una estratègia conjunta i coherent de tot aquest àmbit territorial, així com cercar sinergies i treballar conjuntament, garantir una bona qualitat de vida als seus ciutadans i dotar els municipis de bones infraestructures i connexions, tot fent especial atenció en la seva manera de fer a les qüestions ambientals.

Font: L’Arc Metropolità demana mesures i corresponsabilitat per fer front a les ocupacions il·legals