Les mascaretes seran obligatòries a partir de demà a l’espai públic

Categories General

Demà dijous entra en vigor l’ús obligatori de les mascaretes als espais públics, tant tancats com oberts, sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat de dos metres. Tot i que l’obligatorietat és per als majors de sis anys, es recomana que els menors amb edats entre tres i cinc anys també en portin.

Fins ara, l’ús de la mascareta era obligatori només al transport públic, però el govern espanyol ja va anunciar dilluns la nova mesura i l’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat aquest dimecres.

L’objectiu és reduir la transmissió comunitària de la COVID-19 per la seva alta transmissibilitat, com també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l’emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat, ha recordat l’alcalde Xavier Fonollosa.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

La mesura publicada al BOE recull algunes excepcions en el seu ús, bàsicament per raons de salut o discapcitat, en persones que tinguin dificultats respiratòries, però també segons l’activitat que es faci: Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta. Persones en què l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Desenvolupament d’activitats en què, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta. Causa de força major o situació de necessitat.

El Ministeri de Sanitat no especifica si es posaran multes a qui no compleixi l’ordre, i tampoc com es podrà garantir que tothom en pugui aconseguir. Sanitat donarà marge per a la interpretació de la norma.

Font: Les mascaretes seran obligatòries a partir de demà a l’espai públic