Les persones amb dificultats per fer tràmits electrònics poden delegar en un representant

Categories General

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell facilita els tràmits electrònics a les persones que no tenen mitjans per accedir-hi. L’OAC ha creat una nova fitxa informativa amb la finalitat que pugin presentar les seves sol·licituds a través d’una altra persona que actuï com a representant, mentre es mantingui suspesa l’atenció presencial.

Conscients que moltes persones no tenen un ordinador al seu abast ni accés a la tecnologia necessària per fer els tràmits de forma electrònica, l’OAC proposa solucions per ajudar a la ciutadania mentre es mantingui suspesa l’atenció presencial de l’oficina ubicada al carrer del Mur, 61.

Les persones representants poden fer els tràmits en nom de la persona que vol fer una sol·licitud. Les persones representants poden ser familiars o amistats de confiança que tingui els mitjans i un certificat electrònic. Només caldrà signar un document on es faci constar les dades de qui vol fer el tràmit i les de la persona que farà de representant, a més de presentar una còpia o fotografia del DNI. També es pot fer a través d’un poder notarial o un apoderament electrònic especial.

Per a més informació oac@martorell.cat.

Font: Les persones amb dificultats per fer tràmits electrònics poden delegar en un representant