La preinscripció d’educació infantil, primària i ESO es farà del 13 al 22 de maig

Categories General

La preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO es farà entre el 13 i el 22 de maig. Es podrà duu a terme de manera telemàtica i, ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la Covid-19, es podrà fer de manera presencial, només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha modificat la norma reguladora i ha establert els canvis procedimentals al procés de preinscripció i matrícula que s’expliquen en les instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21, motivats per la situació de pandèmia, per segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d’Internet. Per tant, no es farà atenció a l’Oficina Municipal d’Escolarització, atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha decidit que no es facin gestions presencials a les Oficines Municipals d’Escolarització.

Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per realitzar el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Així, els centres informaran sobre com es farà l’atenció presencial:

-Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).

-Avisar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.

-Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.

-No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Portes obertes presencials suspeses

A causa del tancament dels centres escolars per la pandèmia del coronavirus, enguany els centres educatius no han estat a temps de dur a terme la jornada de portes obertes. Atès que aquests només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció, no serà possible realitzar visites als centres. Per això, les escoles han inclòs informació a les seves pàgines web amb el detall de les característiques del centre i del seu projecte educatiu, per oferir tota la informació que les famílies necessiten per a fer la tria de centre.

No obstant, l’Escola Vicente Aleixandre i l’Escola José Echegaray han programat trobades virtuals amb les famílies. El Vicente Aleixandre farà la trobada, aquest dimarts 12 de maig a les 19.00h, mentre el José Echegaray s’ha previst dues: dimarts 12 de maig a les 18.00h, i el dijous 14 de maig a les 10.00h.

Informació i enllaços

Consultes sobre la preinscripció

Tràmit de la preinscripció

Informació centres escolars de Martorell

Podeu fer consultes sobre qualsevol dubte al correu electrònic de l’Oficina Municipal d’Escolarització ome@martorell.cat.

Preinscripcions estudis postobligatoris i llars d’infants

Per als postobligatoris, la preinscripció es podrà realitzar del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny.

Pel que fa la preinscripció de les Llars d’Infants Municipals, l’Ajuntament de Martorell n’informarà del procés properament.

Font: La preinscripció d’educació infantil, primària i ESO es farà del 13 al 22 de maig