Martorell avança amb el nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

Categories General

L’Ajuntament de Martorell, juntament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’empresa Mcrit, continua treballant en la redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Martorell (PMUS), que té com a objectiu l’assoliment d’una mobilitat més sostenible en l’àmbit local pel període 2023-2027. Aquest dimecres al Centre Cultural s’ha presentat el treball fet fins al moment d’aquest nou pla que correspon a la fase de Diagnosi.

Els Plans de Mobilitat urbana són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels pobles de Catalunya, tal com s’estableix a la Llei 9/2003 de la mobilitat, entre altres normatives relacionades amb la mobilitat. Martorell ja disposava d’un Pla de Mobilitat Urbana, des de l’any 2010, i ara es renova per adaptar-se a les noves realitats del municipi.

L’Ajuntament, amb col·laboració de la Diputació de Barcelona, va contractar un equip redactor del pla, que va iniciar els treballs de redacció i l’avaluació de l’execució del pla de mobilitat vigent. La revisió del Pla de Mobilitat de Martorell, es va presentar l’octubre de 2022 en un acte obert al públic, on es van donar a conèixer els objectius, les accions realitzades, les fases de redacció i la metodologia utilitzada en la seva elaboració.

Aquesta revisió representa una oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, per a dotar de coherència les diferents actuacions ja empreses per l’Ajuntament i definir les estratègies futures en consonància amb un model de mobilitat sostenible, segura i accessible per a tothom.

Un pla amb objectius ambientals i saludables

Les propostes d’un Pla de Mobilitat tracten sobre la mobilitat des del punt de vista del vianant, la bicicleta, els vehicles de mobilitat personal, el transport públic, el vehicle privat, l’aparcament i el transport de mercaderies.

Entre els objectius específics del nou PMUS de Martorell, hi ha el de potenciar la mobilitat sostenible i segura complint amb la legislació vigent; aportar més seguretat als desplaçaments i disminuir l’accidentalitat; configurar un model de transport més eficient; incrementar la qualitat de vida sense comprometre les condicions de salut i augmentar la integració social.

El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Lluís Sagarra, ha explicat que el PMUS “serveix per saber on volem anar i quines coses hem de fer per anar cap a un poble més sostenible, per ajudar el planeta i perquè ens ho mereixem els martorellencs i martorellenques. Els resultats de la fase de diagnosi són positius, però des de l’equip de govern ens proposem fites assolibles però exigents”.

Els objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Martorell estan alineats amb els objectius de l’Agenda Urbana 2030 de Martorell i amb altres plans municipals com el Pla de Transició Energètica.

Fases de Diagnosi del PMUS

Els treballs de redacció del PMUS s’han estructurat en tres fases: prediagnosi, diagnosi i propostes.

El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Martorell es troba ja en la seva segona fase, la de Diagnosi, on tal com s’ha presentat fa èmfasi en l’anàlisi a partir de la presa de dades de mobilitat necessàries, tant qualitatives com quantitatives; anàlisi territorial i socioeconòmic, anàlisi de la mobilitat dels residents de Martorell amb aforaments en punts concrets del municipi i enquestes als ciutadans, anàlisi de les xarxes de mobilitat existents i anàlisi d’estratègies de futur.

Victòria Sol, tècnica de Mobilitat de l’empresa Mcrit, ha dit que la fase de Diagnosi recull dades fruit del treball de camp, enquestes i anàlisi amb sistemes d’informació geogràfica, generant mapes per a totes les xarxes de mobilitat. El resultat és una memòria o fotografia del municipi, concloent que Martorell que té molt bona accessibilitat i condicions per als vianants, està molt ben connectat amb transport públic i amb la xarxa viària. La nota és positiva, però també hi ha punts febles, com ara fer un últim impuls per reforçar la xarxa de bicicleta, perquè sigui més segura i contínua”.

Després d’aquesta fase de diagnosi presentada es passarà a la fase de propostes, amb l’objectiu d’abordar noves actuacions per tal d’aconseguir millores en sintonia amb els objectius del PMUS. “Un procés de participació perquè sorgeixin idees i saber què pensa i què necessita la ciutadania de Martorell. Ho farem a través de convocatòries presencials, amb activitats lúdiques i didàctiques, perquè siguin col·laboratives entre tots”, ha apuntat la tècnica.

Els martorellencs i martorellenques podran prendre part en l’elaboració d’aquest nou pla de mobilitat amb l’objectiu que el document inclogui el màxim de sensibilitats entorn de la mobilitat del municipi de cara al futur proper.

 

Font: Martorell avança amb el nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible