Nova via per demanar la baixa amb simptomatologia compatible amb COVID-19 per descongestionar els CAP

Categories General

El Departament de Salut anuncia una nova via per demanar la baixa amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 davant l’alta transmissió comunitària i amb l’objectiu de descongestionar de burocràcia els centres d’atenció primària. Les baixes seran autolimitades, de 5 dies, i es tramitaran telemàticament a través de La Meva Salut  o bé a través del web de Programació per motius  i, al cinquè dia, es generarà una alta automàtica.

Les baixes es generen automàticament per un període de 5 dies. Ara bé, si la persona millora pot demanar l’alta abans, posant-se en contacte amb el seu CAP. Igualment, si empitjora ha de contactar amb el seu centre d’atenció primària.

Al web no cal adjuntar informe mèdic ni prova positiva. Es pot demanar la incapacitat temporal (IT) quan la persona no pugui treballar o teletreballar perquè es troba malament i tingui simptomatologia compatible amb COVID (tos, febre, miàlgies, malestar general,…).

La nova gestió s’haurà de tramitar a través del web Programació per motius o des de La Meva Salut. Al web apareixerà un nou destacat, “Baixes laborals: símptomes COVID-19”, que, al seleccionar-ho, obrirà una nova pestanya per començar el tràmit.

També es podrà accedir al requadre “Baixa laboral. Selecciona una de les següents opcions”, on es mostren diferents motius per gestionar una incapacitat temporal. Si es desplega el subapartat “Sol·licitud de baixa”, apareixerà un nou apartat: “Simptomatologia COVID”, que portarà a la mateixa pestanya que el primer destacat.

Quan a l’usuari se li hagi obert la nova pestanya, haurà d’omplir diferents camps, com una descripció dels símptomes que té (“motiu de la baixa”) o indicar el període que porta trobant-se malament.

Font: Nova via per demanar la baixa amb simptomatologia compatible amb COVID-19 per descongestionar els CAP