Obert el termini de presentació de candidatures a la 4a edició del projecte ‘Comerç 21’

Categories General

Es posa en marxa la 4a edició del projecte ‘Comerç 21 ’ especial postCOVID-19, que duu a terme la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i PIMEComerç, amb el suport de l’Ajuntament de Martorell, per millorar la competitivitat de comerços de la província de Barcelona. Dimecres, 8 de juliol, es farà la presentació online del programa i les inscripcions són obertes enviant un correu a info@comerc21.cat (PimeComerç) i fabregasps@diba.cat.

El projecte consisteix en el suport, assessorament i acompanyament personalitzat a 50 empreses seleccionades: diagnosi de l’empresa, disseny d’un pla d’accions, execució i acompanyament. ‘Comerç 21’ definirà i posarà en marxa les estratègies que puguin impulsar els negocis participants, realitzant una diagnosi, un pla de millora individualitzat per a cadascuna de les empreses (en funció de les necessitats detectades) i implementant mesures concretes.

Durant les diferents fases del programa hi haurà sessions de networking i col·lectives, així com d’acompanyament individualitzat per part d’experts en les matèries que s’hagin de reforçar en cada cas (economicofinancera; redefinició del model de negoci; marxandatge visual; comunicació i màrqueting; aparadorisme, o gestió d’estocs).

A partir d’ara, començarà el procés de selecció de les empreses que es beneficiaran del pla pilot. Les candidates hauran d’omplir un formulari d’inscripció que servirà per analitzar qüestions com l’estratègia actual de l’empresa, del seu sector d’activitat, l’evolució de la facturació, la contractació de personal i el nivell de solvència econòmica.

La participació al projecte tindrà un preu per a l’empresa de només 100 euros (+iva) un cop sigui seleccionada. La resta de l’import serà subvencionat per la Diputació de Barcelona i PIMEC.

Per tal d’omplir la informació i conèixer les característiques del projecte podeu contactar amb el personal tècnic de Comerç (friera@martorell.cat ) o del Centre de Promoció Econòmica (amillan@martorell.cat / rmoya@martorell.cat ) de l’Ajuntament de Martorell. També amb PIMEComerç al 93 496 45 00 o al correu info@comerc21.cat, i amb la Diputació de Barcelona a  fabregasps@diba.cat.

Més informació

Font: Obert el termini de presentació de candidatures a la 4a edició del projecte ‘Comerç 21’