Persones en situació d’atur reben suport en la preparació de la prova ACTIC

Categories General

Més d’una vintena de persones en situació d’atur, inscrites al Servei Local d’Ocupació de Martorell, han participat les darreres setmanes en els cursos de preparació per obtenir el certificat ACTIC. La formació ‘Prepara’t per al certificat ACTIC (nivell 1 i nivell 2)’ s’inclou dins el programa ‘Martorell Adapta’t ‘ en modalitat telemàtica, impulsat pel Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell i la Diputació de Barcelona.

ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Aquest certificat permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, tot i que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. La sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat bàsic, mitjà o avançat. Aquests certificats són una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

ACTIC nivell 1 i nivell 2

Els cursos han estat impartits pel formador Josep Alonso de la consultora P.H.R.O. Training Consultants & Partners, S.L. L’ACTIC nivell 1 s’ha realitzat del 26, 27, 28, 29 i 30 d’octubre de 2020 i han participat 14 alumnes, mentre que la formació del nivell 2 ha estat del 9, 10, 11, 12 i 13 de novembre de 2020 en el mateix horari i l’han realitzat també 14 participants, 7 dels quals han realitzat els dos nivells.

Les dues formacions s’han estructurat en cinc sessions de cinc hores, 25 hores en total. El curs s’ha desenvolupat en sessions programades en directe (pel que fa a una part del programa) a través de la plataforma de la consultora Aula Virtual E-PHRO, i sense haver de sortir de la plataforma ni instal·lar cap mena de programa. S’hi han definit els objectius de cada sessió i s’han exposat de forma pràctica els continguts teòrics i procediments bàsics. En cas de no poder assistir a alguna de les sessions programades, aquestes s’han pogut recuperar i visualitzar en qualsevol altre moment del curs.

L’altra part de la formació s’ha fet també a través de l’Aula virtual E-PHRO, un campus virtual propi de la consultora on els participants han posat en pràctica, cadascú al seu ritme i horari més adient, els coneixements assolits mitjançant la resolució de diverses activitats. Els participants han tingut a la seva disposició material de suport, vídeos i activitats, entre altres. També han disposat d’un espai de comunicació per resoldre dubtes i formular consultes.

L’accés als continguts i activitats del curs s’ha presentat en format SCORM interactiu i dinàmic, de fàcil seguiment i amb un disseny molt atractiu. Aquesta part d’activitats es fa de manera asíncrona per afavorir l’aprenentatge autònom i flexible. Gràcies a aquesta plataforma de formació els alumnes han pogut optimitzar el seu temps realitzant la pràctica i l’assoliment de coneixements en l’horari que més els convingui abans de la següent sessió.

 

Font: Persones en situació d’atur reben suport en la preparació de la prova ACTIC