Programa d’Ajuts per al Foment de l’Autoocupació dels Joves

Categories General

El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell informa que el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria del Programa d’Ajuts de Foment de l’Autoocupació de Joves . Es tracta d’un ajut econòmic a joves que inicien una activitat econòmica o professional com a autònoms que els permeti mantenir el seu projecte d’emprenedoria a llarg termini i que contribueixi a la disminució de l’atur entre el col·lectiu.

En total, el Departament d’Empresa i Treball hi destina 13 milions d’euros, cofinançats pel Fons Social Europeu Plus, i l’import de l’ajut és de 15.120 euros per persona sol·licitant.

Com a novetat aquest any es reserven 500.000 euros del pressupost a persones joves amb domicili fiscal a micropobles (municipis de menys de 500 habitants).

Els requisits per rebre l’ajut

Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.

Estar donat d’alta al registre del Programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.

Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.

Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda. Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.

Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.

Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

Sol·licitud

L’ajut es pot sol·licitar fins al 20 de setembre, a les 15.00h, telemàticament a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat o tramits.gencat.cat .

Més informació al telèfon 012 o a través del correu electrònic treballautonom.treball@gencat.cat. O bé, al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner al Camí del Riu, s/n de Martorell, telèfon 93 775 31 01, correu electrònic moliempresa@martorell.cat.

Font: Programa d’Ajuts per al Foment de l’Autoocupació dels Joves