Resten obertes les inscripcions per a un nou Curs de Monitor en el Lleure Infantil i Juvenil

Categories General

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Martorell posa en marxa un Curs de Monitor d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil. És obert a majors de 18 anys i es durà a terme del 7 de febrer al 22 de maig. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb les oficines del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM).

Aquest curs és una titulació oficial reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, com explica el tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Martorell, Manolo Cortés, “s’exigeix per treballar en activitats de lleure infantil i juvenil en períodes de vacances”. Tot i que no és obligatòria per a les persones que volen treballar en l’àmbit dels menjadors escolars, vigilància de pati o transport escolar, Cortés matisa “que les empreses de lleure també requereixen aquesta titulació i la tenen en compte a l’hora de contractar com a criteri de selecció”.

Manolo Cortés, tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Martorell

Les classes es faran els divendres, de 17.00 a 21.00h, i els dissabtes, de 09.30 a 13.30h, a l’Espai Jove Punt.Nord i al Pavelló Esportiu Municipal de Can Cases. Les sessions aniran a càrrec de l’Escola Educa.

Per aconseguir la titulació, l’aspirant haurà de superar tres etapes: “Un bloc de 150 hores lectives de teoria, dividida en els mòduls d’activitats d’educació, processos grupals i recursos d’animació en el lleure infantil i juvenil. La segona part són les pràctiques d’un mínim de 160 hores, supervisades per un equip de monitors o un director de lleure. Finalment, l’alumne ha de fer una memòria d’aquestes pràctiques, que també és avaluada per l’escola”.

Manolo Cortés, tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Martorell

El requisit bàsic per matricular-se és “tenir més de 18 anys”. A partir d’aquí, Cortés desgrana quins són els perfils bàsics dels participants: d’una banda, joves que formen part d’un esplai o agrupament escolta i que solen fer activitats de voluntariat els caps de setmana en aquests espais, ja que, per llei, han de tenir aquesta titulació per poder exercir les activitats dels períodes de vacances, com ara casals, colònies, campaments o rutes”. L’altre perfil, explica Cortés, “és el de persones més grans que cerquen una feina en l’àmbit del lleure escolar, menjadors, vigilància de patis i transport escolar”.

Manolo Cortés, tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Martorell

El preu total de la matrícula és de 220 euros. Per formalitzar la inscripció s’ha de fer un pagament previ de 40 euros a un compte bancari, omplir una fitxa d’inscripció i aportar-la, junt amb la documentació necessària -fotocòpia del DNI i dues fotografies tamany carnet- i el resguard de l’ingrés a l’Espai Jove.Nord (Centre Cultural) o bé a espaijove@martorell.cat. Per a més informació i inscripcions, cal dirigir-se als baixos del Centre Cultural, a l’Espai Jove.Nord, preferentment de dilluns a divendres, de 09.00 a 22.00h.

Font: Resten obertes les inscripcions per a un nou Curs de Monitor en el Lleure Infantil i Juvenil