S’amplia el termini d’ajuts per joves autònoms inscrits al programa Garantia Juvenil

Categories General

S’amplia fins al 15 d’octubre el termini per sol·licitar els ajuts de fins a 10.000 euros per a l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que s’hagin donat d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional.

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta com a treballadors autònoms des de l’1 de setembre de 2019 fins al 15 d’octubre d’enguany. La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 10.000 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent, detalla la tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell, Carme Moles.

Carme Moles, tècnica de Promoció Econòmica

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. Està enfocada al fet que tots els joves no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació, puguin rebre una oferta d’ocupació, educació o formació, inclosa la formació d’aprenent o període de pràctiques, després d’acabar l’educació formal o quedar aturats.

La recomanació europea que va establir el programa, requereix que cada jove pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva inscripció. Així es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer en el qual els personis joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a la disposició dels entitats responsables de proposar els ofereixis concretis.

Font: S’amplia el termini d’ajuts per joves autònoms inscrits al programa Garantia Juvenil