APORTACIONS D´ASEM CATALUNYA PER A L’AVANTPROJECTE DE LLEI

Categories Cultura

Modificació de la llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. De conformitat amb el que es preveu en l’article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter

L’entrada APORTACIONS D´ASEM CATALUNYA PER A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ha aparegut primer a Asem Catalunya.

Font: Asem Catalunya