Cinc entitats i empreses opten a la gestió i explotació del CFPA de Martorell

Categories General

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Esquemes Informàtics SL, Fundació Eurecat, MSX International Techservices SL i Disseny Educatiu SL són les cinc entitats i empreses que s’han presentat al procés de licitació del contracte per a la gestió i explotació del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (CFPA). A algunes de les empreses se’ls ha requerit documentació que hauran de presentar en tres dies. Si no la presenten en aquest termini, no podran participar en la licitació.

El Departament d’Empresa i Treball, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), va publicar el passat 1 d’octubre l’anunci de la licitació, que suposa la concessió de la gestió i explotació del CFPA durant 15 anys, prorrogables 10 anys més. Les empreses i entitats interessades podien presentar les seves sol·licituds de participació fins al 4 de novembre. Després del compliment de la resta del procediment administratiu –que inclou que les empreses presentin les seves ofertes i la posterior valoració tècnica segons els criteris establerts-, es preveu que la notificació de l’adjudicació es produeixi a finals del mes de gener de 2022.

Garantir una oferta formativa adaptada a les necessitats del sector

A l’octubre del 2020 el SOC va obrir una consulta preliminar al mercat per definir conjuntament les condicions i els criteris que havien de regir la licitació per a la gestió i explotació del CFPA. L’objectiu d’aquest procés previ de consulta era l’acostament a les expectatives de les possibles empreses licitadores al model de gestió d’aquest centre i, sobretot, a les necessitats de qualificació professional del sector de l’automoció.

D’acord amb el contingut dels plecs de la licitació, el CFPA es configura com a centre referent on s’impartirà la formació professional inicial, la formació professional per a l’ocupació i la formació programada per les empreses destinada al sector de l’automoció, amb la finalitat de garantir una oferta formativa adaptada a les necessitats del sector de l’automoció i afins.

A més d’aquest objectiu central, en el CFPA es desenvoluparan altres activitats com la promoció de relacions de cooperació i intercanvi amb altres centres nacionals i internacionals de formació, el desenvolupament i prestació de serveis d’orientació professional i inserció laboral, la promoció de la innovació tecnològica i la recerca lligada a la formació, la realització d’activitats per a la sostenibilitat i preservació mediambiental en l’entorn de la formació, i la pròpia explotació de les instal·lacions del CFPA.

Per al Departament i el SOC, el CFPA de Martorell ha d’esdevenir un equipament clau per consolidar la competitivitat del sector de l’automoció i de les pròpies empreses, millorant la productivitat i ajudant a la creació de llocs de treball i a la qualificació i requalificació contínua de les persones.

Fins ara, el CFPA de Martorell, que es va inaugurar el 2015, no tenia cap empresa que el gestionés. Amb el nou procés de licitació cinc entitats i empreses opten a la gestió del centre. El Departament, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació, va iniciar un procés de consulta prèvia del mercat, on es van treballar les necessitats i les diferents possibilitats del propi CFPA, reflectint en l’actual proposta les principals demandes del sector i que han estat claus en l’èxit del procés.

Font: Cinc entitats i empreses opten a la gestió i explotació del CFPA de Martorell