El Dia dels Consumidors se centra en els drets davant els serveis bancaris

Categories General

El 15 de març és el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors, i aquest 2022 s’enfoca a explicar a la ciutadania quins són els seus drets davant els serveis bancaris. En concret se centren, amb una especial sensibilitat, al voltant de l’efecte d’exclusió financera que afecta sobretot la gent gran, els col·lectius vulnerables i la població de zones rurals. A Martorell, l’Oficina Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) recull les reclamacions i atén la ciutadania.

Amb motiu de la data, la Diputació de Barcelona i l’àmbit local difonen la campanya ‘Coneix els teus drets com a usuari dels serveis bancaris ‘. L’objectiu és la prevenció de conflictes de consum, i d’informar els consumidors sobre els drets que tenen.

“Es tracta d’evitar l’escletxa digital que afecta molts consumidors. No tan sols gent de la tercera edat, sinó qualsevol consumidor de banca. També cal que coneguin quins són els seus drets, i fer front a la reestructuració de les oficines bancàries quant a la falta d’atenció i dificultat de reclamació i de gestions per a persones no acostumades al món digital”, destaca el tècnic de Consum de l’Ajuntament de Martorell, Ferran Riera.

Ferran Riera, tècnic de Consum de l’Ajuntament

Gran part de l’augment de les reclamacions a les entitats bancàries els darrers temps s’han referit a les targetes, a les limitacions del servei i als préstecs hipotecaris -que continuen sent el motiu principal de les reclamacions rebudes-.

Pel que fa a les targetes, es refereix a operacions fraudulentes derivades del comerç electrònic i contractació de targetes ‘revolving’ per finançar compres.

Quant a limitacions del servei, les principals són el tancament d’oficines, les restriccions de l’horari de retirada de diners en efectiu per finestreta, el pagament de rebuts i l’increment del preu de les comissions les targetes i a comptes i dipòsits. Una situació que afecta el conjunt de consumidors, però molt especialment les persones vulnerables o en risc real d’exclusió financera.

Informació als esplais de gent gran

L’OMIC, a través de Serveis Socials Municipals, col·laborarà amb els esplais de gent gran de La Vila i Buenos Aires per informar-los dels seus drets i apropar-los al servei de consum. “Estem preparant un seguit de xerrades, visites i reunions trimestrals per a que les persones grans tinguin al seu abast el servei de consum, evitar que pateixin l’escletxa digital i permetre que tinguin coneixements en la contractació d’energia i telefonia”, apunta Riera.

Ferran Riera, tècnic de Consum de l’Ajuntament

En el darrer any, els sectors econòmics que han registrat més reclamacions per part dels consumidors de la demarcació de Barcelona han estan les telecomunicacions, el subministrament elèctric i els serveis financers.

Font: El Dia dels Consumidors se centra en els drets davant els serveis bancaris