El Servei Local de Català obre les inscripcions del segon trimestre

Categories General

El Servei Local de Català (SLC) de Martorell, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ofereix cinc cursos presencials de català al Complex Educatiu Torrent de Llops i a l’Espai Jove. A més a més, cal sumar-hi l’oferta 100% en línia dels 13 nivells que van des del Bàsic 1 fins al C2. Tots els cursos presencials tenen una durada de 45 hores, començaran a partir del 25 de gener i s’acabaran el 25 de març.

El responsable del SLC de Martorell, Andreu González, afirma que “és un curs molt atípic perquè estem acostumats a oferir molts cursos presencials i, enguany, hem hagut d’oferir-ne a la força uns quants en format presencial i augmentar moltíssim l’oferta de cursos en format 100% virtual. Els cursos presencials són gairebé tots de nivells baixos perquè quan es comença a estudiar català és convenient tenir el reforç de la presencialitat”.

Andreu González, responsable SLC Martorell

Els cursos Bàsic 1 estan pensats per persones que tenen un primer contacte amb el català i que estan alfabetitzades en una llengua romànica. Es farà dimarts i dijous, de 9.15 a 11.30h o de 16.00 a 18.15h, al Complex Educatiu Torrent de Llops.

Quant als cursos de continuïtat, Bàsic 2, provenen d’un curs obert a finals de setembre. Mantenen els horaris dels que els van precedir i també s’hi poden apuntar les persones que tinguin la capacitat de començar-los. El curs es fa dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.30h o de 17.30 a 19.45h, al Complex Educatiu Torrent de Llops.

Pel que fa a l’Elemental 2, cal precisar que és semipresencial i que té, per tant, una càrrega lectiva substancial en línia. Les classes presencials es faran els dilluns, de 9.15 a 11.30h, a l’Espai Jove.

Molta oferta virtual

Enguany, per causa de la pandèmia de coronavirus, hi haurà 13 nivells en format 100% virtual: els Bàsics, els Elementals, els Intermedis, els Suficiència i el C2. González explica que per apuntar-s’hi cal disposar d’una tauleta o un ordinador, ja que s’utilitzaran les eines Teams i Moodle. En el cas d’aquest ensenyament 100% virtual, serà l’alumne qui, amb el suport d’un tutor, farà els exercicis de la plataforma Moodle. Per cursar-los, cal estar familiaritzat amb els ordinadors o les tauletes i tenir capacitat de treballar amb autonomia.

Andreu González, responsable SLC Martorell

Les persones que no sàpiguen quin curs el correspon, poden fer una prova de col·locació gratuïta en línia. Per acordar la data en què fer-la s’han de posar en contacte amb el Servei Local de Català de Martorell per correu electrònic a martorell@cpnl.cat.

Matrícula en línia

Aquest trimestre la matrícula serà en línia a través de www.cpnl.cat/inscripcio. Les dates de matrícula són l’11 i 12 de gener per a alumnes que han fet un curs en els darrers 12 mesos; la resta de persones, del 13 al 15 de gener. Hi haurà un suport a la matrícula a través de l’adreça martorell@cpnl.cat. També hi haurà suport telefònic trucant als números 93 775 25 38 i 634 757 315 de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00h, i de dilluns a dijous, de 17.00 a 20.00h.

Certificats

En els cursos presencials, el CPNL expedirà un certificat d’assistència i assoliment a l’alumnat que, a més d’haver assistit al 75% de les classes del curs, superi les activitats d’avaluació. El certificat d’assistència el rebran els alumnes que no hagin superat el curs i hagin assistit al 75% de les classes.

Preus

En aquest 2020-2021 els cursos Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3 són gratuïts. Per tant, s’incentiva la continuïtat de l’aprenentatge i l’obtenció d’un nivell de coneixements (el títol homologat A2). Al preu oficial dels cursos s’hi poden aplicar descomptes del 50% (jubilats, pensionistes, famílies nombroses generals, famílies monoparentals generals i persones amb discapacitat) o del 70% (aturats, persones en situació de precarietat, famílies nombroses especials i famílies monoparentals de categoria especial) si s’acrediten documentalment les condicions per ser-ne beneficiaris.

Font: El Servei Local de Català obre les inscripcions del segon trimestre