En marxa el tercer curs de ‘Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals’

Categories General

Quinze nous alumnes han començat les classes del tercer curs de Formació Ocupacional 2021 Certificat de Professionalitat de ‘Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals’ al Centre de Promoció Econòmica de Martorell . El curs està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc de la convocatòria d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones desocupades.

El curs ‘Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals’ consta de 270 hores totals dividides en sis mòduls formatius, amb 150 hores teòriques, 40 hores de formació complementària i 80 hores de pràctiques.

Els objectius que es volen aconseguir amb el curs són aprendre a fer les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionar les tècniques, els estris, productes i les màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment, si s’escau, sota la supervisió del professional competent, i complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

La formació, iniciada el 25 de febrer, finalitzarà el 31 de maig de 2022 i es farà de forma intensiva de dilluns a divendres en horari de tardes, de 15.00 a 19.30h, a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica de Martorell.

Gran índex d’inserció laboral

Derivat de les conseqüències de la COVID-19, la Neteja és un dels sectors que ha vist incrementada la seva activitat, degut a la importància de mantenir els espais de treball desinfectats.

Un cop finalitzat el curs, els alumnes seran capaços de desenvolupar l’activitat professional en el sector de la neteja i higienització de tota classe d’edificis, locals, centres o institucions sanitàries i de salut, públics o privats, indústries, elements de transport (terrestre, aeri, marítim), màquines, espais i instal·lacions, suports publicitaris i mobiliari urbà.

Des del Centre de Promoció Econòmica agraeixen la col·laboració del teixit empresarial, facilitant l’accés a les pràctiques d’aquests alumnes, per millorar les oportunitats d’ocupació dels col·lectius amb especials dificultats per a la inserció en el mercat de treball. També destaquen la importància de la formació específica que s’imparteix des de la Regidoria de Promoció Econòmica per a aquesta inclusió laboral a nínxols de mercat concrets.

Font: En marxa el tercer curs de ‘Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals’