Es bonificarà l’impost d’obres per substituir cobertes de fibrociment a l’Echegaray

Categories General

L’Ajuntament de Martorell va donar el vistiplau, el passat dilluns al Ple Municipal, per bonificar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a la realització d’actuacions a l’Escola José Echegaray . La substitució de cobertes de fibrociment i l’adequació de la xarxa de pluvials són les actuacions que s’han de dur a terme al centre.

Les obres s’han considerat d’especial interès o utilitat municipal, en concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquen. En concret, per circumstàncies socials, en contribuir a la millora de les condicions d’un centre educatiu d’activitat reglada.

Aquest condicionant és el necessari per a que l’Ajuntament de Martorell –l’ens que recapta l’impost- bonifiqui fins al 95% a Ensenyament, l’administració responsable de les obres, segons recullen les Ordenances Municipals. S’hi referia en el Ple el regidor d’Hisenda, Economia, Organització i Règim Interior de l’Ajuntament de Martorell, Lluís Amat.

Lluís Amat, regidor d’Hisenda, Economia, Organització i Règim Interior de l’Ajuntament

L’Escola José Echegaray ja havia acollit una part de les obres “ara fa 2 o 3 anys, amb la substitució de les xarxes pluvials o baixants de fibrociment”, segons apunta la directora del centre, Cristina Dalmau. Ara, “manca la coberta del gimnàs, per tal de treure-hi el fibrociment, que és perillós i que cal fer sí o sí”, afegeix, i l’adequació de la xarxa de pluvials. La previsió és “que es faci als mesos estivals, quan no hi ha alumnes, i tenir-ho enllestit aleshores”.

Cristina Dalmau, directora de l’Escola José Echegaray

Dalmau confia que, malgrat el moment de confinament, les obres vagin endavant gràcies a l’acord per a la bonificació de l’ICIO, i destaca que “en breu sabrem quan tindrà lloc la seva posada en marxa”.

Cristina Dalmau, directora de l’Escola José Echegaray

La directora de l’Escola José Echegaray destaca que “des del centre estem molt contents” d’aquest pas per tirar endavant les obres, ja que “és una millora molt important per a la nostra escola”.

Font: Es bonificarà l’impost d’obres per substituir cobertes de fibrociment a l’Echegaray