L’Ajuntament aprova el decret per a la reincorporació progressiva al treball presencial

Categories General

L’alcalde Xavier Fonollosa ha signat aquest divendres un nou decret pel qual els treballadors de l’Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) i Martorell Gestió del Sòl hauran de reprendre les activitats presencials de forma esglaonada. S’hauran d’establir totes les mesures per evitar el contagi de la COVID-19 del personal, motiu pel qual és necessari que els centres de treball s’adaptin i s’adeqüin per tal d’incorporar al personal que hi presta el seus serveis.

Vista l’evolució de les mesures adoptades per les autoritzats estatals i sanitàries en relació a la progressiva flexibilització de les mesures de confinament de la població, i atesa la necessitat de que la transició cap a la nova normalitat vagi acompanyada del restabliment progressiu de determinats serveis públics, cal preveure la reincorporació al treball presencial del personal necessari per garantir correcte el funcionament dels següents serveis, a partir de l’entrada en vigor de la fase 2: Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Oficines d’Atenció a l’Usuari (OAU), Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) , Oficina Local d’Habitatge (OLH), Arxiu Municipal, Llars d’Infants Municipals, Biblioteca Martorell, escoles públiques d’educació infantil i primària, Complex Educatiu, Espai Jove (Centre Cultural), Viver d’Empreses, Centre de Promoció Econòmica (Molí Fariner), CET Can Cases, Deixalleria Mòbil i Deixalleria Fixa.

Tanmateix, amb l’objectiu de preparar de forma efectiva la posada en funcionant de forma presencial de la resta de serveis i el retorn d’altres activitats posteriors a la situació de confinament, segons els casos, en la fase 3 o un cop finalitzi l’estat d’alarma, es preveurà la reincorporació progressiva de la resta del personal de l’Ajuntament Martorell, del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell i Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L.

La reincorporació al treball presencial es realitzarà seguint les mesures previstes al Pla de Contingència Coronavirus COVID-19 de l’Ajuntament de Martorell i del seu ens dependent i el Pla de Contingència del PMSAMP per fer front al coronavirus, amb l’objectiu de garantir les condicions de seguretat i salut amb motiu de la realització d’activitats, adoptant les mesures preventives necessàries front el contagi.

La posada en servei dels diferents espais i dependències municipals haurà d’efectuar-se un cop s’hagin realitzat de forma prèvia les feines de neteja i desinfecció necessàries, així com l’adopció de les mesures de seguretat i salut previstes per a cada cas, segons s’estableix al Pla de Contingència.

Font: L’Ajuntament aprova el decret per a la reincorporació progressiva al treball presencial