L’Ajuntament de Martorell signa un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les Dones

Categories General

L’Ajuntament de Martorell i l’Institut Català de les Dones (ICD) han signat un contracte programa de col·laboració en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones. L’objectiu és establir els eixos estratègics, actuacions i finançament per tal de seguir impulsant polítiques d’igualtat de gènere i contra la violència masclista al municipi. L’acte de signatura, que ha tingut lloc aquest divendres, ha anat a càrrec l’alcalde Xavier Fonollosa i la presidenta de l’ICD, Laura Martínez.

El document recull diversos compromisos, entre els quals cal destacar proporcionar a les dones del territori informació actualitzada, orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat. Enfortir les polítiques de suport a les dones i realitzar activitats de sensibilització social en el marc de projectes d’intervenció comunitària de prevenció de la violència masclista. Prevenir i detectar situacions de violència masclista i consolidar espais de referència que atenguin les necessitats específiques de les dones.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Martorell està ubicat al Carrer Francesc Santacana, 13, 2n (Casa de Cultura de la Vila), 08760 Martorell. Des del SIAD es proporciona l’atenció, orientació i assessorament individualitzat sobre temes que tinguin a veure amb situacions de discriminació per raó de sexe i s’ofereix assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones que ho sol·licitin.

Des del SIAD s’assumeix la coordinació, seguiment i avaluació del Circuit Municipal de prevenció i atenció de la violència de gènere. Es tracte d’un espai de treball organitzat on es treballen de forma preventiva i conjunta situacions de violència vers les dones des dels diferents àmbits d’actuació (Mossos d’Esquadra, Policia Local, ABS, Hospital, Salut Mental i altres departaments municipals). També s’organitzen tallers adreçats a centres escolars on es treballa la promoció de les relacions igualitàries per la prevenció de situacions de violència vers les dones.

Es promouen accions de sensibilització com la programació i organització de diades commemoratives i relacionades amb la igualtat de gènere, conferències, presentacions de llibres i exposicions on es tracta aquesta temàtica, així com també la participació en diferents grups de treballs dels departaments municipals on es tracta la promoció de les dones.

Font: L’Ajuntament de Martorell signa un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les Dones