L’Oficina d’Atenció al Ciutadà recupera l’atenció presencial, però amb cita prèvia

Categories General

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Martorell (OAC) reprèn, des d’aquest dilluns, l’atenció presencial. El servei es presta concertant cita prèvia al telèfon 93 775 60 76 o al correu electrònic OAC@martorell.cat. D’aquesta manera s’evita el contacte entre les persones i es garanteixen les mesures de seguretat i higiene per prevenir contagis de COVID-19.

Per demanar cita prèvia a l’OAC cal aportar les dades de la persona que sol·licita el servei: Nom i cognoms; número del document d’identitat (DNI, NIE, Passaport); i telèfon de contacte i/o correu electrònic. També es demana el tipus de tràmit o consulta que es vol fer, l’edat i si s’està en situació de discapacitat per adaptar el servei, en cas que sigui necessari. Si es demana cita per correu electrònic, cal fer constar totes les dades.

Les persones que necessitin fer un tràmit en el padró d’habitants, per a altes i canvis de domicili, cal aportar fotocòpia de la documentació o no es podrà fer la gestió, per raons d’higiene.

Per altra banda, es recorda que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona continua prestant servei telefònic i telemàtic. L’OAC no atén consultes o tramitacions relacionades amb impostos.

Els usuaris de l’atenció presencial de l’Oficina d’Atenció Ciutadana hauran de mantenir la distància de seguretat, portar posada la mascareta i utilitzar el gel higienitzant. Per garantir una atenció segura només s’atendran dues persones per torn.

Font: L’Oficina d’Atenció al Ciutadà recupera l’atenció presencial, però amb cita prèvia