Nou programa de Subvencions CCAM 2023 en els àmbits de comerç, serveis, artesania i moda

Categories General

El Centre de Promoció Econòmica Molí Empresa informa sobre el programa de subvencions 2023 del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat. S’adreça a entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda, dins el Pla d’Acció de Comerç, Artesania i Moda 2022-2025, amb l’objectiu d’enfortir el model català de comerç i promoure la competitivitat i la innovació del teixit comercial del país.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda pretén regular la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors i donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech). Una manera de reactivar i impulsar el sector artesana i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquest sector, detalla Carme Moles, tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell.

Carme Moles, tècnica Promoció Econòmica Ajuntament de Martorell

Línies subvencions

1. Programa de Suport a les entitats representatives del sector del comerç Persones/Entitats Beneficiàries : Les entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials i que disposin d’un Pla d’actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda . Persones/Entitats beneficiàries: Les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda:

Àmbit 1 – Entitats territorials sense ànim de lucre. – Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre – Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).

Àmbit 2 – Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

3. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars Persones beneficiàries : Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç, situats a peu de carrer, que segons la Llei 18/20017 d’1 d’Agost de comerç, serveis i fires, tinguin la consideració de comerç amb valor històric o establiment emblemàtic.

4. Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària . Persones beneficiàries:

Àmbit 1, 2 i 4: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, a excepció, en l’àmbit 1, de les parades de mercats sedentaris noves situades en els mercats provisionals per motiu de de reformes integrals de mercats.

Àmbit 3: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer.

5. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç . Persones/Entitats beneficiàries: Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS) . Persones/Entitats beneficiàries: Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. I associacions comercials territorials.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

Període de sol·licitud

La convocatòria s’obrirà properament i aquestes subvencions es podran sol·licitar en breu. El Centre de Promoció Econòmica informarà quan s’obri la convocatòria a través del web moliempresa.cat.

Sol·licitud

Les sol·licituds s’han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (https://canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (https://www.ccam.cat ) i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat ), i a l’extranet de les administracions públiques catalans EACAT (https://www.eacat.cat ) en el cas d’altres administracions.

Font: Nou programa de Subvencions CCAM 2023 en els àmbits de comerç, serveis, artesania i moda