Nou projecte de mobilitat sostenible a Martorell finançat amb fons europeus

Categories General

L’Ajuntament endega un nou projecte per millorar l’accessibilitat i mobilitat de Martorell amb la creació d’itineraris saludables segurs que connectaran el nucli urbà amb els polígons industrials. Martorell és un dels 38 municipis de Catalunya que ha aconseguit una de les subvencions procedents dels fons europeus Next Generation per import d’1 milió d’euros.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha valorat positivament el projecte presentat per l’Ajuntament emmarcat en l’estratègia municipal de mobilitat sostenible, i en concret aquesta actuació de connexió del nucli urbà amb els polígons industrials de Martorell.

El projecte pretén fomentar les maneres de transport no motoritzats al municipi, donant-los rellevància en la mobilitat urbana, i incrementant les oportunitats per al vianant i les noves formes de mobilitat saludables, facilitant així l’accessibilitat dels treballadors dels polígons industrials de Martorell de la manera més racional i segura, amb el menor impacte ambiental i social possible.

Martorell recentment s’ha integrat en la xarxa de ‘Ciutats 30’, per la qual cosa en la trama viària del nucli urbà ja s’ha limitat la velocitat de les vies a 30 km/h i es permet la coexistència en calçada de vehicles de motor, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP).

En les zones periurbanes i polígons industrials aquesta coexistència en calçada no és possible, per tant, és necessari impulsar actuacions com la que ara s’inicia basada en la reordenació de l’accés viari del trànsit rodat (cotxes, motos, etc.), del trànsit per als vianants i del de bicicletes.

En l’actualitat els accessos des del nucli urbà als polígons situats en la zona nord del terme municipal es realitzen únicament mitjançant vies periurbanes que en la seva gran majoria no disposen de voreres, per la qual cosa la mobilitat a peu és pràcticament inviable, mentre que la mobilitat amb bicicleta o VMP per la calçada suposa un gran perill per la tipologia i gran nombre de vehicles pesants que transiten per aquestes zones d’activitat industrial.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha destacat la importància d’haver estat beneficiaris del Fons Next Generation, ja que només hi ha 38 municipis i un d’ells és Martorell. “Per complementar la mesura que vam prendre de declarar Martorell Ciutat 30, havíem de millorar també els accessos als polígons industrial. Dins al casc urbà tenim accessibilitat saludable, segura i sostenible, però els accessos als polígons industrials han de ser iguals”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Martorell destinarà aquest milió d’euros a aquestes actuacions de millora de la mobilitat dels polígons industrials del nord del municipi, amb el projecte de la reordenació de l’accés viari als polígons i la creació d’itineraris segurs, saludables i sostenibles d’accés al polígon Can Bros.

Totes aquestes actuacions tenen l’objectiu de fomentar el canvi modal cap a mitjans de transport més sostenibles prioritzant la mobilitat activa, com la marxa a peu i la bicicleta. Es preveu que aquestes actuacions tinguin una durada de màxim 12 meses amb inici a l’estiu de 2022.

Estratègia de Mobilitat Urbana Sostenible

L’Ajuntament continua implementant així la seva estratègia de Mobilitat Urbana Sostenible, un projecte que pretén fomentar un nou model de mobilitat al municipi, basat en la mitigació del canvi climàtic i la transició ecològica.

Per aconseguir-ho, s’estan aplicant diferents mesures a banda de Martorell Ciutat 30, com l’impuls de les rutes saludables, camins escolars segurs, i la implantació de punts de recàrrega elèctrica per als vehicles a tot el municipi.

Altres accions inclouen potenciar i incentivar el transport públic urbà i interurbà i afavorir el traspàs modal cap a sistemes de transport no motoritzats, com el desplaçament a peu o en bicicleta tal com es pretén amb aquesta nova actuació als polígons industrials que serà possible gràcies als fons europeus.

Font: Nou projecte de mobilitat sostenible a Martorell finançat amb fons europeus