Recomanacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per episodi d’alta contaminació al territori

Categories General

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha activat avui un avís preventiu per elevada contaminació atmosfèrica. El protocol habitual per a aquests casos es posa en marxa quan més d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de Contaminació Atmosfèrica supera el valor de 50 μg/m³ diaris de PM i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.

Per aquest motiu, l’AMB recomana a la ciutadania fer els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit, i utilitzar el transport públic. Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…) o fer ús del cotxe compartit.

També regular la climatització de les llars abaixant els termòstats, assegurar el bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya o biomassa evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

Es recomana incrementar la freqüència de reg en les obres públiques (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i neteja en l’àmbit de l’obra; minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària; assegurar que els vehicles i materials d’obra que puguin generar pols estiguin tapats amb lones protectores; reduir el transport de mercaderies, i aturar els treballs de moviment de terres o enderrocs.

En l’àmbit de les indústries que tinguin focus emissors a l’atmosfera l’AMB insta a les empreses públiques i concessionàries a posar en marxa les mesures descrites als Plans d’acció individuals per a la fase d’avís preventiu. En cas de no tenir-los, s’apliquen les mesures definides per a la indústria al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.

Font: Recomanacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per episodi d’alta contaminació al territori