SEAT redueix un 43% la seva petjada ambiental de producció des de 2010

Categories General

Durant l’any 2019, SEAT ha continuat treballant en la reducció progressiva de l’impacte ambiental de la seva activitat. L’automobilística ha aconseguit disminuir en un 43% els seus cinc principals indicadors mediambientals, que inclouen els consums d’energia i aigua, generació de residus, compostos orgànics volàtils i CO₂ derivats de producció. La companyia fa així un gran pas cap a la consecució dels objectius establerts per a 2025, en els quals es proposa rebaixar el 50% la seva petjada mediambiental derivada de producció respecte a 2010.

Des que SEAT va iniciar la seva ofensiva mediambiental ara fa una dècada, l’empresa ha baixat el seu consum d’energia i d’aigua en un 26% i un 32%, respectivament, ha millorat la gestió dels residus en un 58% i ha reduït l’emissió de compostos orgànics volàtils en un 23%. A més, ha disminuït l’emissió de CO₂ en l’atmosfera derivat de producció en un 65%. En 2019, la companyia ha realitzat una inversió de 27 milions d’euros en iniciatives mediambientals.

Dr. Christian Vollmer, vicepresident de Producció i Logística de SEAT, va assenyalar que “SEAT té un compromís clar amb el medi ambient. Per això portem anys treballant amb l’objectiu de minimitzar al màxim l’impacte ambiental relacionat amb la nostra activitat. Des de 2010 hem aconseguit reduir un 43% la nostra petjada i disminuir un 65% les emissions de CO2 derivades de producció. El nostre propòsit és continuar millorant dia rere dia i poder així contribuir a cura del planeta”.

Un 38,5% menys de residus en un any

Durant 2019 l’empresa ha posat especial atenció en impulsar mesures per produir menys residus i donar un tractament més eficient als generats. Per a això, s’han activat diferents iniciatives durant tota la fase de producció amb una visió integral, des de la minimització de la generació de residus fins al seu posterior reciclatge i revaloració. Com a resultat, SEAT ha disminuït un 38,5% els seus residus en un any, aconseguint així un descens del 58% des de 2010 i ha rebaixat en dos quilos per vehicle produït els residus destinats a eliminació.

Principals iniciatives 2019

Entre les mesures aplicades l’any passat vinculades als residus, destaca la reducció en origen d’envasos de productes i de massilles destinades a eliminació, la millora de la segregació i el tractament dels residus per garantir el seu aprofitament, així com la substitució de l’ús d’ampolles de plàstic per ampolles reutilitzables, que ajuda a eliminar 22 tones de plàstic l’any i que la companyia ha distribuït entre els seus treballadors.

Quant als projectes activats per a disminuir el CO₂, cal esmentar els destinats a millorar l’eficiència energètica, com el pla de recuperació de l’energia en els forns de pintures, que permet un estalvi anual de 11,7 GWh en el consum de gas natural, l’equivalent al que necessiten uns 2.400 domicilis espanyols en tot un any. Gràcies a aquest pla, es deixen d’emetre 2.400 tones de CO₂ cada any.

En el taller de pintures també s’han posat en marxa diverses iniciatives d’estalvi, entre elles la reutilització de l’aigua per al ruixat de pintura del vehicle, que una vegada neta, retorna al procés en un circuit tancat.

A més, treballadors de la companyia van plantar arbres en el Delta del Llobregat. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte de restauració d’hàbitats en l’Espai Natural del Delta del Llobregat, una ubicació pròxima a dues de les plantes de producció de SEAT: SEAT Barcelona i SEAT Components.

Font: SEAT redueix un 43% la seva petjada ambiental de producció des de 2010