Sessió ordinària presencial del Ple Municipal de març, aquest dilluns al vespre

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 21 de març, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es farà de forma presencial i es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (21-02-22).

2.Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl de l’Ajuntament de Martorell (exp. 1143/2022).

3.Proposta de l’Alcaldia per l’adhesió al nou Pacte de les Alcaldies – Europa (inclòs en l’ordre del dia en base al que estableix l’article 82.3. Del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals). (exp. 2305/2020).

4.Declaració institucional de condemna a l’atac militar injustificat a Ucraïna i de suport a la societat ucraïnesa i en defensa de la pau.

5.Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora el 21 de març.

b) Activitat de control

6.Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de febrer de 2022.

7.Dació de compte del decret de l’Alcaldia núm. 0425/2022 sobre l’aprovació del Pla de Transició Energètica de Martorell (PTEM) (exp. 5767/2021).

8.Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la Junta de govern local.

9.Dació de compte de canvis en el cartipàs municipal relatius al grup municipal PSC-CP.

10.Interpel·lacions.

11.Preguntes.

12. Precs.

Font: Sessió ordinària presencial del Ple Municipal de març, aquest dilluns al vespre