Sorea compensa les factures estimades a l’alça durant el confinament

Categories General

Sorea, l’empresa encarregada de l’abastament d’aigua a Martorell, està rectificant les factures de 2020 que, davant la impossibilitat de llegir presencialment els comptadors d’aigua durant l’estat d’alarma i confinament, van estimar-se d’acord al mateix període de l’any anterior. L’empresa està tornant o compensant l’import liquidat en excés, i demana disculpes per les molèsties que aquest fet hagi pogut ocasionar.

Les estimacions es van fer aproximant-se al consum real per tal d’impactar el mínim als usuaris. Tot i així, hi ha casos en què no s’han ajustat al consum que realment s’ha produït i, en conseqüència, s’ha produït una acumulació de consum en la factura següent.

Per aquest motiu, i d’acord amb la petició de l’Ajuntament de Martorell, Sorea està procedint a rectificar les factures realitzant el repartiment del consum entre ambdós trimestres.

En cas que l’usuari ja hagi pagat la factura, la diferència al seu favor li serà transferida al compte associat al contracte. En el cas que no tingui domiciliat el pagament serà deduïda dels seus pròxims càrrecs.

En cas que no estiguessin pagades les factures anteriors, si es té domiciliat el pagament, les noves factures seran girades en breu al compte bancari associat al contracte. Si no es té domiciliat el pagament, es podrà efectuar a les entitats col·laboradores habituals.

Font: Sorea compensa les factures estimades a l’alça durant el confinament